Voortgezet Onderwijs

  • Home
  • Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

In het middengedeelte van de driejarige educatieve periode van het Basis Onderwijs is ons grootste doel om onze studenten op te leiden tot jongeren die het doel van hun schepping begrijpen, die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden tegenover henzelf, hun familie en hun Heer, die zich bewust zijn van hun taken, die in staat zijn hun religie als individu te beleven en die in harmonie zijn met zichzelf in de samenleving.

We streven ernaar om de sociale ontwikkeling van onze studenten op verschillende gebieden te bevorderen door verschillende methoden te gebruiken en te werken aan het ontwikkelen van de vaardigheden van studenten op verschillende gebieden. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat jongeren bewust zijn van de geschiedenis en worden de prachtige aspecten van de Islamitische beschaving die licht werpen op de geschiedenis en de mensheid onderwezen. De docenten die lesgeven in het Basis Onderwijs hebben expertise in hun vakgebied. Nadat ze de verschillende verantwoordelijkheden van een moslim hebben onderwezen, tonen ze de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat studenten deze in hun dagelijks leven toepassen.

Ons doel voor onze studenten, die de basis van alles zijn, is om een ​​vredige en betrouwbare omgeving te bieden en hen daarnaast af te studeren met een diploma van ons educatief centrum, waarbij we waarden toevoegen die hun toekomstige leven positief zullen beïnvloeden.

De lessen worden gegeven op zaterdag en zondag, met in totaal 6 uur per week voor elke klas.