Bildiriler!

Eğitimin başlama tarihleri:

Seviye, kabiliyet ve yaşa göre belirlenmiş sınıflar
Eğlendirerek öğretmeyi ilke edinmiş eğitimciler
İnteraktif ve kooperatif ders işleyen eğitimciler
Dil, din, kültür ve tarih bilincine önem veren ve bu konuda çalismalar yapar
Eğitenin eğitilmesi felsefesiyle eğitmenlerimize seminerler sunan
Çocuklarımızı hayata iyi bir musluman olarak hazırlar

Misyonumuz

Beşikten mezar’a kadar ilim düsturunu kendisine en temel ilke edinen eğitim kurumumuz, bu doğrultuda faaliyetler yürütür. Toplumun her kesiminin eğitimini ciddi anlamda önemser. Ahlaklı, ilim ve yüksek kültür sahibi nesillerin yetişmesi yönünde projeler geliştirerek bunları uygular. Yeni nesillerin bilgi ile donanmış olarak yetişmesini en temel gaye olarak görmekte ve buna göre çalışmalar yürütür. İlimde asıl olanın insanların faydası olduğuna inanır ve ilmi çalışmaları bu amaca matuf olarak yürütür.

Vizyonumuz

Her şeyin gelişip değiştiği çağımızda, eğitiminde değişmesi gerektiğine inanarak teknolojinin imkanlarını kullanarak, farklı ve aktif bir eğitim vererek, eğitimde yeni bir marka oluşturmak, veli ve talebelerin eğitime %100 katılımını sağlamak en temel hedeflerimiz arasındadır.

İletişim bilgileri

Yıldız Eğitim Merkezi

Dr. Schaepmansingel 5, 3118 XH, Schiedam NL
010 4493396

info@yildizegitim.nl

Yıldız Eğitim Merkezi