Hafizlık

Hafizlık

Hafiz is de stem van het goddelijke woord dat eeuwenlang heeft geduurd... Het is het licht dat in het hart van de Profeet Mohammed -vrede zij met hem- is neergedaald, de gedachten in zijn hart... Van Hazrat Abu Bakr tot Hazrat Umar, van Hazrat Uthman tot Hazrat Ali stroomt het... -Moge Allah tevreden zijn met hen allen.-

In de ochtendschemering daalt een onbeschrijfelijke geur neer, afkomstig uit het verleden... Deze geur is de geur van de Ka'aba... Deze geur is de geur van Rauza... Deze geur is de geur van Jannat al-Baqi, de geur van Uhud... Dit is de geur van de Cave of Hira, en de geur van de openbaring die naar de Boodschapper van Allah neerdaalde op de Berg van Licht.

HAFIZ, DE SCHITTERENDE STER AAN DE HEMEL

Hafiz is als een schitterende ster aan de hemel. Zo spreekt de Meester der Rozen over hen... Ze zullen als een ster naar het toneel van de Dag des Oordeels gaan en bemiddelaars zijn voor de Oemmah van Mohammed...

Allah zegt in een heilig vers: "Wij hebben het neergezonden en Wij zullen het beschermen!" Dit verwijst naar Hafiz, de speciale dienaren die Allah in dienst heeft genomen om de Koran te beschermen.

HET LEVEN VAN DE HAFIZ WORDT SAMEN MET ZIJN LERAAR OPGEBOUWD

"Hoca" (leraar) is een meester, eerbiedwaardig en respectabel in de ogen van de Hafiz... Als "Hoca" wordt gezegd, stroomt het water stil. Op verschillende momenten is hij een moeder, vader, aanbidder, en een zus. De leraar heeft zoveel invloed op de Hafiz... Alsof ze samen een levensprincipe bouwen. De leraar is er elke dag, elk uur en elke minuut voor de Hafiz...

BEGIN

Het Hafiz-programma van Yıldız Education Center is gestart in het schooljaar 2013-2014... Hafiz-opleiding is een van de meest serieuze investeringen die gedaan kunnen worden voor de toekomst en het hiernamaals. Het zal hopelijk bijdragen aan ons wereldse geluk en aan het geluk in het hiernamaals.

INSCHRIJVING

Studenten die zich willen inschrijven voor het Hafiz-programma moeten het Intensieve Korancursus (IKC) programma succesvol hebben afgerond en een positieve referentie hebben van hun klasleraar voor het Hafiz-programma. De leeftijd om met Hafiz te beginnen is 6-10 jaar. Daarnaast heeft onze afdeling een eigen reglement en curriculum. Gezien de uitdagingen van de Hafiz-opleiding is het vereist dat ouders een overeenkomst ondertekenen waarin ze beloven hun kinderen gedurende de opleiding te ondersteunen.

Sinds 2015 hebben 6 studenten met succes hun Hafiz-opleiding afgerond bij onze afdeling.