Toegankelijk Onderwijs

  • Home
  • Toegankelijk Onderwijs

Toegankelijk Onderwijs

De Almachtige Allah beoordeelt mensen niet op hun rijkdom, ras, kleur, geslacht, taal, afkomst, of hun gezondheid, zoals vermeld in Soera Tin, vers 4: "Wij hebben de mens in de beste gestalte geschapen." In Soera Hucurat, vers 13, wordt benadrukt dat superioriteit alleen in godsvrucht ligt.

Om het belang te begrijpen dat we aan onze gehandicapte broeders en zusters moeten hechten, moeten we kijken naar het indrukwekkende en schokkende incident dat wordt beschreven in Soera Abese in de Koran.

Op een dag sprak de Profeet Mohammed (vzmh) met de belangrijkste polytheïsten van Mekka. Het was mogelijk dat het uitleggen van de islam aan deze rijke en invloedrijke polytheïsten, met een ruime economische situatie en sociale status, de zwakke en machteloze moslims op dat moment enige verlichting zou brengen.

Juist op dat moment kwam Abdullah ibn Ummi Maktum, een met blindheid geslagen metgezel, om de Profeet een vraag te stellen. In plaats van te reageren op Ummi Maktum, die riep: "Informeer mij," negeerde de Profeet hem en ging door met het gesprek met zijn tegenstanders.

Profeet Mohammed (vzmh) negeerde Ummi Maktum misschien omdat hij dacht dat hij op dat moment resultaten zou boeken, en omdat hij op de hoogte was van de houding van de Mekkaanse polytheïsten (de Mekkaanse polytheïsten mengden zich niet met mensen die ze als minder beschouwden). Dit werd niet gedaan omdat hij hem niet serieus nam of om hem te beledigen, maar omdat hij op dat moment dacht dat hij belangrijker werk te doen had.

Desondanks waarschuwde Allah, de Verhevene, Zijn geliefde boodschapper in Soera Abese, verzen 1 en 4, als volgt: "Hij fronste zijn voorhoofd en keerde zich af, omdat een blinde man naar hem kwam. En wat weet je ervan of hij gezuiverd zal worden of zich zal herinneren, zodat de herinnering hem tot voordeel zal strekken."

De Koran is er om lering uit te trekken en is voor iedereen. Onze taak is om eraan te werken om dit aan iedereen over te brengen en deze broeders en zusters de mogelijkheid te bieden.

Wie kan zich aanmelden?

De Engelsiz Eğitim (Gehandicaptenonderwijs) is bedoeld voor lichamelijk gehandicapten in de leeftijd van 7-30 jaar. Het begon op 8 november 2013 met drie studenten. Engelsiz Eğitim bestaat uit twee klassen, voor jongens en meisjes.

Aanmelding:

Om je aan te melden voor gehandicaptenonderwijs moet je een aanvraag per e-mail indienen. Eerst wordt er een eerste gesprek gevoerd. Vervolgens wordt er een besluit genomen in een gesprek onder leiding van het management en een pedagoog. Binnenkort zullen er ook inschrijvingen worden geaccepteerd voor blinden en doven.

De vraag van Tavaslı, die nu ook een student is in Gehandicaptenonderwijs, "Hoe is een moskee? Zullen ze me binnenlaten als ik naar de moskee wil gaan?" leidde tot het begin van ons Gehandicaptenonderwijsproject. Het is het eerste project in Europa op het gebied van gehandicaptenonderwijs.

Ons doel is om deze studenten islamitische kennis en bewustzijn bij te brengen, hen in de samenleving te integreren, hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en hen bewust te maken van het feit dat hun beperkingen hen niet weerhouden van iets. Het grootste doel is het vo