Kleuterschool

  • Home
  • Kleuterschool

Kleuterschool

Inschrijvingen voor onze kleuterklassen zijn mogelijk voor kinderen in de leeftijdsgroep van 3-6 jaar. De student moet op de eerste dag van het onderwijs 3 jaar zijn geworden. Inschrijvingen kunnen online worden gedaan via ons website formulier. Na het begin van het schooljaar worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd. Ouders die inschrijven worden geacht alle voorwaarden van het Yıldız Education Center te accepteren.

In de kleuterklassen wordt wekelijks 6 uur onderwijs gegeven, zowel 's ochtends als 's middags, op zaterdag en zondag.

Studenten in onze kleuterklassen kunnen vanaf de leeftijd van 6 jaar doorgaan naar de "Voorbereidende Basisonderwijs" sectie van het Yıldız Education Center.

Ons doel als kleuterschool van het Yıldız Education Center is om onze studenten bewust te maken van taal, religie en geschiedenis; hen op te leiden tot sterke individuen voor de toekomst door middel van religieuze en culturele activiteiten; tegelijkertijd willen we hen helpen om loyale, toegewijde, vriendelijke, verstandige en toegewijde moslims te worden.

Onze Opvoeders

Onze kleuterleerkrachten zijn jong, dynamisch, hebben pedagogische achtergrond en hebben ervaring in het onderwijs.

Aan Onze Studenten

Van liefde voor de profeet tot de voorwaarden van de islam, van de vier grote boeken tot het offerfeest, worden veel religieuze onderwerpen behandeld en begrepen.

Ze leren het Alif-boek, gebeden, basisreligieuze kennis, Turks, drama, lofzangen en educatieve kinderliedjes.

Onze Opvoedingscriteria

Door de integriteit van de educatie van onze kinderen te waarborgen;


  • - Het bieden van onderwijs dat de intellectuele, fysieke en psychologische ontwikkeling van onze kinderen ondersteunt,
  • - Met ons gestructureerde onderwijsprogramma willen we de persoonlijkheidskenmerken van onze kinderen ontwikkelen, zoals onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en de bereidheid om te delen,
  • - Het aanleren van sociale normen en ervoor zorgen dat ze deze adequaat kunnen toepassen,
  • - Motiveren van kinderen om zich te concentreren op zowel onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn als andere onderwerpen,
  • - Het ondersteunen van hun vaardigheden om nieuwsgierig, actief en onderzoekend te zijn,
  • - We streven ernaar dat ze in onze kleuterklassen dezelfde warmte en veiligheid ervaren als thuis, en bovenal streven we ernaar dat ze gelukkig zijn.