Openbare Imam Hatip School

  • Home
  • Openbare Imam Hatip School

OPENBARE IMAM HATIP SCHOOL (OIHS)

Imam Hatip: het opleiden van jongeren die verbonden zijn met religieuze waarden van verleden tot toekomst, die de sporen van de islam dragen in alle aspecten van het dagelijks leven en die in harmonie zijn met spirituele wortels.

Imam Hatip: Het doel is het opleiden van jongeren die de behoeften van het tijdperk begrijpen, goed op de hoogte zijn van zowel het oosten als het westen, verlicht zijn zonder gemaakt gedrag om er vroom uit te zien, niet toegeven aan religie voor het etiket van geleerdheid, onwrikbaar maar toegeeflijk en het voortouw nemen in leiderschap voor de mensheid.


Openbare Imam Hatip School:

De Openbare Imam Hatip School, opgericht in het schooljaar 2017-2018 onder de auspiciën van de Ibn Sina Imam Hatip School in België en in samenwerking met het Ministerie van Nationale Opvoeding, begon zijn onderwijsactiviteiten binnen het kader van het Yıldız Education Center.

Waarom Imam Hatip:

In Nederland was er vraag naar imams, maar er was geen plek om imamopleiding te volgen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, zijn er face-to-face lessen gestart om imams op te leiden die zowel Nederlands spreken als bekend zijn met de Nederlandse cultuur.

Voor wie:

Principieel kan iedereen die 16 jaar of ouder is en ten minste de basisschool heeft afgerond of een vergelijkbare opleiding heeft gevolgd, zich aanmelden.

Ik moet je uitleggen hoe dit hele idee van het afwijzen van plezier en het prijzen van pijn is ontstaan, en ik zal je een volledig verslag geven van het systeem en de feitelijke leerstellingen van de grote ontdekker van de waarheid, de bouwer van menselijk geluk. Niemand wijst genot af, houdt er niet van, of vermijdt genot op zichzelf,


Hoelang duurt OIHS:

De Openbare Imam Hatip School biedt een opleiding van 3 tot 4 jaar. De duur kan variëren afhankelijk van de gelijkwaardigheidssituatie en leeftijd van de student. Vakken zoals de Koran, Arabisch, Hadith en Tafsir worden face-to-face gegeven, terwijl andere vakken op afstand worden onderwezen.

Face-to-face lessen worden verzorgd door deskundige leraren en docenten met een universitaire achtergrond of minimaal een associate degree aan het Yıldız Education Center.


Examens:

Examens worden centraal afgenomen onder toezicht van het Ministerie van Nationale Opvoeding van de Republiek Turkije. De examens zullen plaatsvinden bij het Yıldız Education Center, onder toezicht van het registratiecentrum van de Ibn Sina Anatolian Imam Hatip School.


Diploma

Afgestudeerden ontvangen een officieel diploma van de Openbare Imam Hatip School van het Ministerie van Nationale Opvoeding van de Republiek Turkije. Met dit diploma hebben ze het recht om door te studeren aan een theologische faculteit of een andere universiteit in Turkije.

Meer informatie: Voor uitgebreidere informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met imamhatip@yildizegitim.nl.