Misyon ve Vizyonumuz

Home Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Beşikten mezar’a kadar ilim düsturunu kendisine en temel ilke edinen eğitim kurumumuz, bu doğrultuda faaliyetler yürütür. Toplumun her kesiminin eğitimini ciddi anlamda önemser. Ahlaklı, ilim ve yüksek kültür sahibi nesillerin yetişmesi yönünde projeler geliştirerek bunları uygular. Yeni nesillerin bilgi ile donanmış olarak yetişmesini en temel gaye olarak görmekte ve buna göre çalışmalar yürütür. İlimde asıl olanın insanların faydası olduğuna inanır ve ilmi çalışmaları bu amaca matuf olarak yürütür.

Vizyonumuz

Her şeyin gelişip değiştiği çağımızda, eğitiminde değişmesi gerektiğine inanarak teknolojinin imkanlarını kullanarak, farklı ve aktif bir eğitim vererek, eğitimde yeni bir marka oluşturmak, veli ve talebelerin eğitime %100 katılımını sağlamak en temel hedeflerimiz arasındadır.

Yıldız Eğitim Merkezi