1. Dersler belirtilen saatlerde yapılır ve tam vaktinde başlar.
 2. Öğrenciler, derslerde kullanılması gerekli ve zorunlu olan ders materyallerini beraberlerinde getirmekle yükümlüdür, bu şarta uymayan öğrenciye uyarı cezası verilir, tekrarında disiplin cezası uygulanılır.
 3. Ders esnasında gereksiz konuşmak, ders düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır.
 4. Öğrenciler ve eğitimciler derslere vaktinde gelmekle yükümlüdür.
 5. Öğrenci dönem içerisinde 3 defa geç kalmadan dolayı uyarı, 5 defadan sonra ise disiplin kuruluna sevk edilir.
 6. Öğrenciler temizlik kurallarına titizlikle uymakla yükümlüdür.
 7. Eğitimciler ders müfredatı ile alakalı gerekli ödevleri verir, ödevlerini yapma konusunda öğrenciler gerekli titizliği göstermekle yükümlüdür, bu hususta gevşeklik gösteren öğrenciler uyarı cezası alırlar.
 8. Öğrenciler ders esnasında ahlak kuralları içerisinde davranmakla yükümlüdür.
 9. Sınıflarda yapılacak grup çalışmalarına bütün öğrenciler katılmakla yükümlüdür.
 10. Sınıfları temiz tutmak, ders materyallerini korumak ve zarar verici davranışlarda bulunulmaması bütün öğrencilerin vazifeleri arasındadır.
 11. Bütün sınıflarda sınıf başkanları seçilir ve sınıf başkanları eğitimciye karşı bütün sınıf adına birinci derecede sorumludur.
 12. Ders bitiş zili çalmadan öğrenciler sınıfı terk edemezler. Bu şarta uymayan öğrenciler uyarı cezası alırlar.
 13. Eğitimciye ve sınıf arkadaşlarına karşı saygısız davranışlarda bulunan öğrenciler uyarı cezası alırlar, tekrarında ise disiplin kuruluna havale edilirler.
 14. Erkek öğrenciler takke, kız öğrenciler ise ferace ve başörtü takmak zorundadırlar.
 15. Öğrenciler ve eğitimciler yılda 5 gün izin hakkına sahiptir.
 16. Hastalık ya da mazereti olan öğrenciler ders zilinden 5 dakika öncesine kadar email veya telefon aracılığıyla bildirmelidirler
 17. Öğrenci dönem içerisinde 3 gün mazeretsiz devamsızlıktan uyarı, 5 gün mazeretsiz devamsızlıktan son resmi uyarı ve 8 mazeretsiz devamsızlıktan sonra kaydı silinecektir.

Yıldız Eğitim Merkezi